Levitra Generyczna Oryginalna Viagra Propecia 1mg Propecia Skutki Uboczne Lovegra Xenical Xenical Bez Recepty Xenical Sprzedam Lipitor Cena Lipitor 10mg Viagra Pfizer Online Виагра Таблетки(Viagra®) Виагра Таблетки Аналоги Original Viagra 100mg Виагра Pfizer Цена Generic Viagra Online 100mg Cialis Generic
kamagra jelly kamagra oral jelly cialis o viagra viagra bestellen viagra generika viagra schweiz levitra schweiz levitra compendium levitra 20mg preis schweiz kamagra gel kamagra flashback kamagra pris kamagra kopen kamagra bestellen kamagra pillen viagra kopen viagra online viagra prijs viagra kaufen viagra generika
Netlogic - ตารางการอบรม
หลักสูตรฝึกอบรม ประจำปี 2562
มกราคม
ระดับเทรนนิ่ง หลักสูตรอบรม ระยะเวลา รอบวันธรรมดา รอบวันเสาร์-อาทิตย์ ผู้เรียนต่อวิชา (5 คน) ลงทะเบียน
  unavialable 5 วัน 14 - 18      
             
Cisco Entry Certification

Cisco Certificated Technician

(CCT-RS Tech)

5 วัน 21 - 25   1  ลงทะเบียน
             

unavialable  5 วัน  28 - 1      
กุมภาพันธ์
ระดับเทรนนิ่ง หลักสูตรอบรม ระยะเวลา รอบวันธรรมดา รอบวันเสาร์-อาทิตย์  ผู้เรียนต่อวิชา (5 คน) ลงทะเบียน
VMWare
 VMWare Advance  5 วัน 4 - 8   2 ลงทะเบียน  
             
 Cisco Associated Cisco ASA Fundamentals 5 วัน 11 - 15   2  ลงทะเบียน 
             
   unavialable   5 วัน 18 - 22      
             

 unavialable  5 วัน  25 - 1      
             
มีนาคม
ระดับเทรนนิ่ง หลักสูตรอบรม ระยะเวลา รอบวันธรรมดา รอบวันเสาร์-อาทิตย์  ผู้เรียนต่อวิชา (5 คน) ลงทะเบียน
Cisco Associated
CCNA Data Center (200-155)  5 วัน 4 - 8 2-3, 9-10,17  2 ลงทะเบียน 
             
 VMWare  VMWare Basic  5 วัน 11 - 15     ลงทะเบียน  
             
Cisco Associated CCNA Routing & Switching (200-125)  5 วัน  18 - 22     ลงทะเบียน 
             
   unavialable    5 วัน 25 - 29      
             
เมษายน
ระดับเทรนนิ่ง หลักสูตรอบรม ระยะเวลา รอบวันธรรมดา รอบวันเสาร์-อาทิตย์   ผู้เรียนต่อวิชา (5 คน) ลงทะเบียน
Cisco Associated CCDA (200-310)   5 วัน  1 - 5      ลงทะเบียน
             
      8 - 12      
             
      15 - 19      
             
 Cisco Special MPLS Fundamentals    5 วัน  22 - 26     ลงทะเบียน 
พฤษภาคม
ระดับเทรนนิ่ง หลักสูตรอบรม ระยะเวลา รอบวันธรรมดา รอบวันเสาร์-อาทิตย์   ผู้เรียนต่อวิชา (5 คน) ลงทะเบียน

  unavialable           
             
   unavialable            
             
   unavialable            
             
   unavialable            
             
มิถุนายน
ระดับเทรนนิ่ง หลักสูตรอบรม ระยะเวลา รอบวันธรรมดา รอบวันเสาร์-อาทิตย์  ผู้เรียนต่อวิชา (5 คน)  ลงทะเบียน
Cisco Associated 

Cisco Certificated Technician

(CCT-RS Tech)

3 5 - 7    1  ลงทะเบียน 
             
  VMWare VMWare Basic  5 10 - 14    1  ลงทะเบียน 
             
Cisco Associated    CCNA Routing & Switching (200-125)  5 17 - 21    2  
             
   unavialable            
             
      กรกฏาคม