หลักสูตรฝึกอบรม ประจำปี 2562
มกราคม
ระดับเทรนนิ่ง หลักสูตรอบรม ระยะเวลา รอบวันธรรมดา รอบวันเสาร์-อาทิตย์ ผู้เรียนต่อวิชา (5 คน) ลงทะเบียน
  unavialable 5 วัน 14 - 18      
             
Cisco Entry Certification

Cisco Certificated Technician

(CCT-RS Tech)

5 วัน 21 - 25   1  ลงทะเบียน
             

unavialable  5 วัน  28 - 1      
กุมภาพันธ์
ระดับเทรนนิ่ง หลักสูตรอบรม ระยะเวลา รอบวันธรรมดา รอบวันเสาร์-อาทิตย์  ผู้เรียนต่อวิชา (5 คน) ลงทะเบียน
VMWare
 VMWare Advance  5 วัน 4 - 8   2 ลงทะเบียน  
             
 Cisco Associated Cisco ASA Fundamentals 5 วัน 11 - 15   2  ลงทะเบียน 
             
   unavialable   5 วัน 18 - 22      
             

 unavialable  5 วัน  25 - 1      
             
มีนาคม
ระดับเทรนนิ่ง หลักสูตรอบรม ระยะเวลา รอบวันธรรมดา รอบวันเสาร์-อาทิตย์  ผู้เรียนต่อวิชา (5 คน) ลงทะเบียน
Cisco Associated
CCNA Data Center (200-155)  5 วัน 4 - 8 2-3, 9-10,17  2 ลงทะเบียน 
             
 VMWare  VMWare Basic  5 วัน 11 - 15     ลงทะเบียน  
             
Cisco Associated CCNA Routing & Switching (200-125)  5 วัน  18 - 22     ลงทะเบียน 
             
   unavialable    5 วัน 25 - 29      
             
เมษายน
ระดับเทรนนิ่ง หลักสูตรอบรม ระยะเวลา รอบวันธรรมดา รอบวันเสาร์-อาทิตย์   ผู้เรียนต่อวิชา (5 คน) ลงทะเบียน
Cisco Associated CCDA (200-310)   5 วัน  1 - 5      ลงทะเบียน
             
      8 - 12      
             
      15 - 19      
             
 Cisco Special MPLS Fundamentals    5 วัน  22 - 26     ลงทะเบียน 
พฤษภาคม
ระดับเทรนนิ่ง หลักสูตรอบรม ระยะเวลา รอบวันธรรมดา รอบวันเสาร์-อาทิตย์   ผู้เรียนต่อวิชา (5 คน) ลงทะเบียน

  unavialable           
             
   unavialable            
             
   unavialable            
             
   unavialable            
             
มิถุนายน
ระดับเทรนนิ่ง หลักสูตรอบรม ระยะเวลา รอบวันธรรมดา รอบวันเสาร์-อาทิตย์  ผู้เรียนต่อวิชา (5 คน)  ลงทะเบียน
Cisco Associated 

Cisco Certificated Technician

(CCT-RS Tech)

3 5 - 7    1  ลงทะเบียน 
             
  VMWare VMWare Basic  5 10 - 14    1  ลงทะเบียน 
             
Cisco Associated    CCNA Routing & Switching (200-125)  5 17 - 21    2  ลงทะเบียน  
             
   unavialable            
             
      กรกฏาคม
 ระดับเทรนนิ่ง  หลักสูตรอบรม  ระยะเวลา  รอบวันธรรมดา  รอบวันเสาร์-อาทิตย์   ผู้เรียนต่อวิชา (5 คน)   ลงทะเบียน
             
Cisco Associated    CCDA (200-310)  5 8 - 12      ลงทะเบียน 
             
    unavialable   5 15 - 19      
             
   unavialable    5 22 - 26      
             
   unavialable    5 29 - 2      ลงทะเบียน  
             
สิงหาคม
ระดับเทรนนิ่ง  หลักสูตรอบรม  ระยะเวลา รอบวันธรรมดา  รอบวันเสาร์-อาทิตย์ ผู้เรียนต่อวิชา (5 คน)   ลงทะเบียน
             
VMWare VMWare Basic 5 5 - 9   2 ลงทะเบียน 
             
   unavialable     5 12 - 16      
             
Cisco Associated   CCNA Data Center (200-155)  5 19 - 23   3   ลงทะเบียน 
             
Cisco Associated   

 CCNA Routing & Switching

(200-125)

5 26 - 30    2   ลงทะเบียน 
             
กันยายน
 ระดับเทรนนิ่ง  หลักสูตรอบรม  ระยะเวลา  รอบวันธรรมดา  รอบวันเสาร์-อาทิตย์  ผู้เรียนต่อวิชา (5 คน)   ลงทะเบียน 
             
  unavialable   5 2 - 6      ลงทะเบียน 
             
  unavialable   5 9 - 13      ลงทะเบียน 
             
 Cisco Special MPLS Fundamentals  5 16 - 20    1  ลงทะเบียน 
             
 VMWare VMWare Basic 5 23 - 27    2  ลงทะเบียน